განცხადებები

ონლაინ შეხვედრები თელავისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან

2021 წლის 9-11 თებერვალს კომუნიკაციების ომბუდსმენმა, გვანცა ჩხეიძემ ონლაინ შეხვედრა: “იცნობდე შენს უფლებებს კომუნიკაციების სფეროში” გამართა თელავისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან. შეხვედრები მიზნად ისახავდა საზოგადოების, კერძოდ, სატელეკომუნიკაციო დარგის მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლებას. კომუნიკაციების ომბუდსმენმა, შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ. მომხმარებლებს გააცნო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები

კომუნიკაციების ომბუდსმენმა კომპანია სილქნეტს რეკომენდაციით მიმართა

საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა მომხმარებელთა მზარდი მიმართვიანობა სს “სილქნეტის” მიმართ არასწორად დარიცხული საფასურის საკითხთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, გვანცა ჩხეიძემ კომპანიას რეკომენდაციით მიმართა, რომლის ტექსტს უცვლელად გთავაზობთ. “მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში ბოლო პერიოდში ფიქსირდება თქვენი კომპანიის მომხმარებელთა მზარდი მომართვიანობა ,არასწორად დარიცხული საფასურის საკითხთან დაკავშირებით.კომპანიიდან მიღებული წერილობითი ინფორმაციით, სამსახურისთვის

გვანცა ჩხეიძის შეხვედრა ადიგენის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან

2021 წლის11 თებერვალს, გვანცა ჩხეიძემ ონლაინ შეხვედრა გაიმართა ადიგენის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან. შეხვედრა მიზნად ისახავდა საზოგადოების, კერძოდ, სატელეკომუნიკაციო დარგის მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლებას. კომუნიკაციების ომბუდსმენმა, შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ. მომხმარებლებს გააცნო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და ვადები, აგრეთვე დარგში შემავალი სხვა საკითხები.