განცხადებები

შეხვედრა კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან

ომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური აგრძელებს საინფორმაციო შეხვედრებს საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებთან. მიმდინარე წლის 8 ივნისს ონლაინ შეხვედრა:”იცნობდე შენს უფლებებს კომუნიკაციების სფეროში” გაიმართა კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან. შეხვედრა მიზნად ისახავდა საზოგადოების, კერძოდ, სატელეკომუნიკაციო დარგის მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლებას. ელენე მიროტაძემ, შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ. მომხმარებლებს გააცნო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები,

შეხვედრა საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური 2021 წელს აგრძელებს საინფორმაციო შეხვედრებს საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებთან.  მიმდინარე წლის 21 მაისს ონლაინ შეხვედრა:”იცნობდე შენს უფლებებს კომუნიკაციების სფეროში” გაიმართა საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან. შეხვედრა მიზნად ისახავდა საზოგადოების, კერძოდ, სატელეკომუნიკაციო დარგის მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლებას. ელენე მიროტაძემ, შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ. მომხმარებლებს

შეხვედრა სამცხე – ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან

2021 წლის 16 აპრილს მომხამრებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურმა ონლაინ შეხვედრა გაიმართა სამცხე – ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან. შეხვედრა მიზნად ისახავდა საზოგადოების, კერძოდ, სატელეკომუნიკაციო დარგის მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლებას. ელენე მიროტაძემ, შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ. მომხმარებლებს გააცნო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და ვადები, აგრეთვე