განცხადებები

საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის შეხვედრა „საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის“ წარმომდაგენლებთან

მიმდინარე წლის 14 სექტემბერს, მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურისა და საქართველოში მომსახურების მიმწოდებელ მცირე და საშუალო ოპერატორების წარმომადგენლებს შორის ონლაინ შეხვედრა გაიმართა. სატელეკომუნიკაციო სფეროს მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნის უზრუნველსაყოფად უმნიშვნელოვანესია ამ სფეროში არსებულ სუბიექტთა სათანადო ცნობიერება მომსახურების მიწოდებასთან მიმართებაში არსებული უფლება-ვალდებულებების შესახებ. სწორედ ამიტომ, სამსახურის საქმიანობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად განსაზღვრულია

შეხვედრა ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლებთან

იცნობდე შენს უფლებებს კომუნიკაციების სფეროში” -მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურმა 2021 წლის 22 ივლისს ონლაინ შეხვედრა გამართა ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლებთან. შეხვედრა მიზნად ისახავდა საზოგადოების, კერძოდ, სატელეკომუნიკაციო დარგის მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლებას. სოფიო ჯაფარიძემ შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ. მომხმარებლებს გააცნო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები

შეხვედრა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურმა 2021 წლის 9 ივლისს ონლაინ შეხვედრა:”იცნობდე შენს უფლებებს კომუნიკაციების სფეროში” გამართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან. შეხვედრა მიზნად ისახავდა საზოგადოების, კერძოდ, სატელეკომუნიკაციო დარგის მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლებას. სოფიო ჯაფარიძემ შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ. მომხმარებლებს გააცნო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და ვადები,