ხარისხიანი მომსახურების წინაპირობა ინფორმირებული მომხმარებელია

ხარისხიანი მომსახურების წინაპირობა ინფორმირებული მომხმარებელია

სატელეკომუნიკაციო დარგის მომხმარებელთა უფლება-მოვალეობების თაობაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. იმ პირობებში, როდესაც საჯარო და კერძო დაწესებულებების...