ბელა დეველაშვილი

ბელა დეველაშვილი

ბელა დეველაშვილი  დაიბადა 1971 წლის 4 იანვარს. ქალაქ თბილისში 1988-1993  წლებში  დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის სრული კურსი. მინიჭებული აქვს ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (2005 წ.)...