შეხვედრა ყაზბეგის მოსახლეობასთან

2015 წლის 12 აგვისტოს 13:00 საათზე, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან დამოუკიდებლად მოქმედი მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური დაბა სტეფანწმინდის მოსახლეობასთან მართავს მორიგ რეგიონულ შეხვედრას- „ იცოდე შენი უფლებები!“. აღნიშნული...

შეხვედრა ქ.ბორჯომის მოსახლეობასთან

2015 წლის 5აგვისტოს 13:00 საათზე, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან დამოუკიდებლად მოქმედი მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური ქ. ბორჯომის მოსახლეობასთან მართავს მორიგ რეგიონულ შეხვედრას- „ იცოდე შენი უფლებები!“. აღნიშნული...

შეხვედრა ქ.ყვარლის მოსახლეობასთან

2015 წლის 24ივნისს 13:00 საათზე, საქართველო  სკომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან დამოუკიდებლად მოქმედი მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური შეხვედრას მართავს ქალაქ ყვარლის მოსახლეობასთან. შეხვედრას წარმართავენკომუნიკაციებისომბუდსმენი, თამთა...

შეხვედრა ქ.სიღნაღის მოსახლეობასთან

2015 წლის 23ივნისს 13:00 საათზე, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან დამოუკიდებლად მოქმედი მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური შეხვედრას მართავს ქალაქ სიღნაღის მოსახლეობასთან. შეხვედრას წარმართავენ კომუნიკაციების ომბუდსმენი, თამთა...

შეხვედრა ქ. ბათუმის მოსახლეობასთან

2015 წლის 10 ივნისს 14:00 საათზე, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან მოქმედი მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური შეხვედრას მართავს ქ. ბათუმის მოსახლეობასთან. შეხვედრის თემაა: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება სატელეკომუნიკაციო...

შეხვედრა ქ. ზუგდიდის მოსახლეობასთან

2015 წლის 9 ივნისს 14:00 საათზე, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან მოქმედი მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური შეხვედრას მართავს ქ. ზუგდიდის მოსახლეობასთან. შეხვედრის თემაა: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება სატელეკომუნიკაციო...