საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის შეხვედრა „საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის“ წარმომდაგენლებთან

საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის შეხვედრა „საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის“ წარმომდაგენლებთან

მიმდინარე წლის 14 სექტემბერს, მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურისა და საქართველოში მომსახურების მიმწოდებელ მცირე და საშუალო ოპერატორების წარმომადგენლებს შორის ონლაინ შეხვედრა გაიმართა. სატელეკომუნიკაციო სფეროს მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის...