“ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების წესებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ რეგლამენტში განხორციელებული ცვლილებების მიმოხილვა მომხმარებელთა ინფორმაციული უზრუნველყოფის ვალდებულებისა და მომსახურების პირობების ცვლილებების წესთან მიმართებაში

“ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების წესებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ რეგლამენტში განხორციელებული ცვლილებების მიმოხილვა მომხმარებელთა ინფორმაციული უზრუნველყოფის ვალდებულებისა და მომსახურების პირობების ცვლილებების წესთან მიმართებაში

რეგლამენტში-განხორციელებული-ცვლილებების-მიმოხილვაჩამოტვირთვა
ინფორმაცია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებული პირების მიერ ინტერნეტში ვებ- გვერდის შექმნისა და ფუნქციონირების ვალდებულების შესრულების მონიტორინგის თაობაზე

ინფორმაცია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებული პირების მიერ ინტერნეტში ვებ- გვერდის შექმნისა და ფუნქციონირების ვალდებულების შესრულების მონიტორინგის თაობაზე

ვებგვერდების-მონიტორინგის-თაობაზე-ჩამოტვირთვა
კომუნიკაციების ომბუდსმენის შეხვედრა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს აპარატის თანამშრომლებთან და სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან

კომუნიკაციების ომბუდსმენის შეხვედრა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს აპარატის თანამშრომლებთან და სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან

კომუნიკაციების ომბუდსმენმა ონლაინ შეხვედრა გამართა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს აპარატის თანამშრომლებთან და სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან.. გვანცა ჩხეიძემ შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ....