მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადებრივი დამცველის სამსახური 2022 წლის 19 ოქტომბერს ადიგენის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლებს შეხვდა.

სოფო ჯაფარიძემ შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ.

მომხმარებლებს გააცნო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და ვადები, აგრეთვე დარგში შემავალი სხვა საკითხები.