2015 წლის 5 აგვისტოს მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურმა ქ. ბორჯომში რიგითი რეგიონული შეხვედრა გამართა –  “იცოდე შენი უფლებები”

შეხვედრის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა საზოგადოების ინფორმირება ციფრულ საეთერო მაუწყებლობასა და სატელეკომუნიკაციო დარგში მომხმარებელთა უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწეებმა დამსწრე აუდიტორიას წარუდგინეს ინფორმაცია სამსახურის მიერ, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით, 2014 წელს განხორციელებული აქტივობებისა და 2015 წელს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ასევე, მომხმარებლებს გააცნეს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და ვადები, ციფრულ საეთერო მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებული საკითხები და სხვა. მომხმარებლებში დიდი ინტერესი გამოიწვია ციფრულ მაუწყებლობაზე მიგრაციის პროცესთან დაკავშირებულმა ცვლილებებმა. საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის წარმომადგენლების მხრიდან ამომწურავად გაეცა პასუხი მრავალ შეკითხვას.

კომუნიკაციების ომბუდსმენის, თამთა ტეფნაძის ინიციატივით დაწყებული რეგიონული შეხვედრები გრძელდება, რაც ხელს უწყობს ელექტრონული კომუნიკაციებისა და მაუწყებლობის სფეროში მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლებას.

1 2 3 4 5 6 7 8 9