სიახლეები

შეხვედრა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლებთან

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, აგრძელებს შეხვედრებს საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. 2022 წლის 30 ნოემბერს, სოფიო ჯაფარიძე. ელენე მიროტაძე და გიორგი ხუნდაძე ქალაქ სიღნაღის ეწვივნენ და მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლებს შეხვდნენ. სოფიო ჯაფარიძემ შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ. მომხმარებლებს გააცნო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების

შეხვედრა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლებთან

2022 წლის 29 ნოემბერს ონლაინ შეხვედრა გაიმართა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლებთან. სოფო ჯაფარიძემ შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ. მომხმარებლებს გააცნო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და ვადები, აგრეთვე დარგში შემავალი სხვა საკითხები.

შევედრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან

2022 წლის 25 ნოემბერს ონლაინ შეხვედრა გაიმართა ქალაქ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან. სოფო ჯაფარიძემ შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ. მომხმარებლებს გააცნო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და ვადები, აგრეთვე დარგში შემავალი სხვა საკითხები.