სიახლეები

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური გილოცავთ დამდეგ 2022 წელს!

დაიცავი შენი უფლებები, მიმართე კომუნიკაციების ომბუდსმენს!

“ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების წესებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ რეგლამენტში განხორციელებული ცვლილებების მიმოხილვა მომხმარებელთა ინფორმაციული უზრუნველყოფის ვალდებულებისა და მომსახურების პირობების ცვლილებების წესთან მიმართებაში

რეგლამენტში-განხორციელებული-ცვლილებების-მიმოხილვაჩამოტვირთვა