მიმდინარე წლის 25 ოქტომბერს ონლაინ შეხვედრა გაიმართა მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანო მცხეთის საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრის წარმომადგენლებს შორის. შეხვედრას ესწრებოდნენ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 28 საჯარო სკოლის პედაგოგ/მასწავლებლები. შეხვედრა მიზნად ისახავდა მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლებას. გვანცა ჩხეიძემ შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ. მომხმარებლებს გააცნო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და ვადები, აგრეთვე დარგში შემავალი სხვა საკითხები.