მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურმა, მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 2020 წელს საქართველოს 17 მუნიციპალიტეტში გამართა დისტანციური-ონლაინ შეხვედრა.

სატელეკომუნიკაციო დარგის მომხმარებელთა უფლება-მოვალეობების თაობაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა.

კომუნიკაციების ომბუდსმენმა, გვანცა ჩხეიძემ საზოგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია, სატელეკომუნიკაციო დარგში არსებული მომხმარებელთა უფლებების, კომპანიების ვალდებულებების, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესებისა და ვადების თაობაზე.

საინფორმაციო შეხვედრები ჩატარდა შემდეგ მუნიციპალიტეტებში:

 • ქუთაისის მუნიციპალიტეტი;
 • წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი;
 • ხონის მუნიციპალიტეტი;
 • სამტრედიის მუნიციპალიტეტი;
 • ვანის მუნიციპალიტეტი;
 • ბაღდათის მუნიციპალიტეტი;
 • ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი;
 • თერჯოლის მუნიციპალიტეტი;
 • ტყიბულის მუნიციპალიტეტი;
 • ჭიათურის მუნიციპალიტეტი;
 • საჩხერის მუნიციპალიტეტი;
 • ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი;
 • მესტიის მუნიციპალიტეტი;
 • ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი;
 • ლენტეხის მუნიციპალიტეტი;
 • ონის მუნიციპალიტეტი;
 • ცაგერის მუნიციპალიტეტი.