გუნდი

გვანცა ჩხეიძე

Position: მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი

მომხმარებელთა ინტერსების საზოგადოებრივი დამცველი

გვანცა ჩხეიძე – 2019 წლის 12 აპრილიდან – მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი
დაბადების თარიღი -18.07.1983
პროფესია- იურისტი
პროფესიული გამოცდილება:
03. 2018-04. 2019 – იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
01.2009-03.2018 – იურიდიული და პარლამენტთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სახელმწიფო და სასამართლო ორგანოებთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
04.2008-01.2009 – სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
02.2007-01.2009 გაეროს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ორგანიზაციის (FAO) ტექნიკური დახმარების პროექტი – „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მარკეტინგული კვლევისა და სტრატეგიული განვითარების სამმართველოს ფუნქციური გაძლიერება“ – TCP/GEO/3102(A) ეროვნული კოორდინატორი;
02.2007-04.2008 მარკეტინგული კვლევისა და სტრატეგიული განვითარების სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
02.2007-11.2007 – სასურსათო უსაფრთხოებისა და სასურსათო უსაფრთხოების სამართლებრივი საკითხების უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
08.2006-02.2007 სასურსათო უსაფრთხოებისა და სასურსათო უსაფრთხოების სამართლებრივი საკითხების უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
11.2005-08.2006 – სასურსათო უსაფრთხოების სამართლებრივი საკითხების უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

აკადემიური საქმიანობა:
2016 წლის სექტემბრიდან დღემდე – მოწვეული ლექტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სალექციო კურსები – ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი და დიპლომატიური და საკონსულო სამართალში.

საკვალიფიკაციო გამოცდა:
2007 წელი – ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა. სპეციალიზაცია – სამოქალაქო სამართალი.

განათლება და სხვა მიღწევები:
2000-2005 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი;
2013-2014 – ესტონეთის დიპლომატიური სკოლა;
2018 – მიმდინარე – საერთაშორისო და ტრანსნაციონალურ სამართალი, მაგისტრი – ჩიკაგო-კენტის სამართლის სკოლა;
ტრეინინგები/სემინარები
2013 წელი – ევროკავშირის სამართალი, King’s College, ინგლისი;
2012 წელი – საჯარო მოხელეთა პროფესიული უნარ-ჩვევების გაძლიერება, ესტონეთის დიპლომატიური სკოლა;
2012 წელი – მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელი პროგრამა, პროფესიული განვითარების ევროპული ცენტრი;
2011-2012 წლები – საქართველოს საჯარო მოხელეთა პროფესიული შესაძლებლობების ზრდა გადაწყვეტილების მიღების ტექნიკაში, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი;
2009 წელი – ბიზნეს ინგლისური, საერთაშორისო სახლი;
2007-2009 წლები სოფლის მეურნეობის მარკეტინგი, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია – FAO;
2007 წელი – ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების პროგრამა, გერმანია;
2006 წელი – სურსათის უვნებლობა, საბერძნეთის სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტრო;
2005 წელი – რისკის შეფასება, სტარტ ჯორჯია – ამერიკის ტექნიკური დახმარების პროექტი;
2005 წელი – რისკის შეფასება და მართვა, ჩეხეთის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
2005 წელი – პროექტის ციკლის მენეჯმენტი, ცვლილებები ხალხის განვითარებისათვის CTC ;
2004 წელი – მას-მედიასთან ეფექტური მუშაობა, კავკასიის რეგიონალურ-ეკოლოგიური ცენტრი;
2004 წელი – ორგანიზაციის მართვა ფონდი – ჰორიზონტი;
2003 წელი – კომპიუტერის ოპერატორი, ინგლისური ენისა და კომპიუტერის თბილისის ცენტრალური სკოლა.
უცხო ენები:
ქართული (მშობლიური), ინგლისური, რუსული
ოჯახური მდგომარეობა:
დაოჯახებული

გვანცა ჩხეიძე

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი

მომხმარებელთა ინტერსების საზოგადოებრივი დამცველი გვანცა ჩხეიძე – 2019 წლის 12 აპრილიდან – მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი დაბადების თარიღი -18.07.1983 პროფესია- იურისტი პროფესიული გამოცდილება: 03. 2018-04. 2019 – იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი...

გიორგი ხუნდაძე

Position: საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე

გიორგი ხუნდაძე დაიბადა 1989 წლის 7 ივნისს, ქ. მცხეთაში

2006-2012 წლებში დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, ტელეკომუნიკაციის სპეციალობით. 2012 წელს ჩააბარა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო გეოლოგიის ფაკულტეტზე მაგისტრის ხარისხის დასაცავად. მაგისტრი 2014 წლიდან.

სამუშაო გამოცდილება
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე (2014 წლიდან)

სს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი”

მცხეთის მუნიციპალიტეტის კოორდინატორი (2013-2014წ.წ.)

სერთიფიკატები

სემინარი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებელი ორგანოების სამუშაო შეხვედრა – ქსელის, სიხშირის და სპექტრის მართვა.
PricewaterhouseCoopers, 2014 წლის 23-25 სექტემბერი;

Malvern House College-ში, ქ. ლონდონში.2008-2009 წლები

ენები:
ქართული – მშობლიური
ინგლისური – თავისუფლად
რუსული – კარგი

გიორგი ხუნდაძე

საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე

გიორგი ხუნდაძე დაიბადა 1989 წლის 7 ივნისს, ქ. მცხეთაში 2006-2012 წლებში დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, ტელეკომუნიკაციის სპეციალობით. 2012 წელს ჩააბარა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო გეოლოგიის ფაკულტეტზე მაგისტრის...

ელენე მიროტაძე

Position: საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე

ელენე მიროტაძე

საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე

ბელა დეველაშვილი

Position: საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე

ბელა დეველაშვილი  დაიბადა 1971 წლის 4 იანვარს. ქალაქ თბილისში
1988-1993  წლებში  დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის სრული კურსი.

მინიჭებული აქვს ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (2005 წ.)

სამუშაო გამოცდილება

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე (2014 წლიდან)

საზოგადოებრივი მაუწყებელი
სარეკლამო და სასპონსორო გაყიდვების დეპარტამენტი – სპეციალისტი  (2013-2014 წ.)

შპს “მაგთიკომი”
კომუნიკაციების დეპარტამენტი – მედია დაგეგმარებისა და შესყიდვების მენეჯერი  (2007 -2012 წ.)

შპს “მაგთიკომი”
მომხმარებელთა მომსახურების დეპარტამენტი – სწრაფი რეაგირების განყოფილების ჯგუფის ლიდერი (2004-2007 წ.)

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი –
სწავლების ხარისხის კონტროლის სამსახური – კოორდინატორი (2002-2003 წ.)

სერტიფიკატები

მარკეტინგის სასწავლო კურსი (2008 წ.)

თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა (ESM)

ეფექტური კომუნიკაციის სასწავლო კურსი (2007 წ.)

ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის  (GAU) პიარ სკოლა 

ენები:

ქართული – მშობლიური
რუსული – კარგი

ბელა დეველაშვილი

საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე

ბელა დეველაშვილი  დაიბადა 1971 წლის 4 იანვარს. ქალაქ თბილისში 1988-1993  წლებში  დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის სრული კურსი. მინიჭებული აქვს ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (2005 წ.) სამუშაო გამოცდილება...

სოფიო ჯაფარიძე

Position: საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე

სოფიო ჯაფარიძე

საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე