გვანცა ჩხეიძე მიმდინარე წლის 21 ივნისს, ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლებს შეხვდა.

ომბუდსმენმა შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ.

მომხმარებლებს გააცნო კანონმდებლობით მინიჭებულ უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და ვადები, აგრეთვე დარგში შემავალი სხვა საკითხები.