კომუნიკაციების ომბუდსმენი, გვანცა ჩხეიძე მიმდინარე წლის 23 მაისს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიე მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლებს შეხვდა.

საზოგადოებრივმა დამცველმა , მონაწილეებს წარუდგენა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ. მომხმარებლებს გააცნო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და ვადები, აგრეთვე დარგში შემავალი სხვა საკითხები.