მიმდინარე წლის 22 დეკემბერს კომუნიკაციების ომბუდსმენი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტებს შეხვდა.

გვანცა ჩხეიძემ შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია სამსახურის საქმიანობის შესახებ. მომხმარებლებს გააცნო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და ვადები, აგრეთვე დარგში შემავალი სხვა საკითხები.