კომუნიკაციების ომბუდსმენმა 2021 წლის 10 დეკემბერს შეხვედრა გამართა ქ. თბილისის იცნის რაიონის გამგეობის თანამშრომლებთან.

იცნობდე შენს უფლებებს კომუნიკაციების სფეროში”, გაცნობითი ხასიათს ატარებს და მიზნად ისახავს მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლებას სატელეკომუნიკაციო სფეროში.